X

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

موضوع این مقاله «ویژگی‌های اسلوب بیانی قرآن» است. اسلوب قرآن عبارت است از روش اختصاصی در تألیف کلام و انتخاب الفاظ. اسلوب، شکل و صورت سخن است که به کلام، معنایی خاص می‏بخشد. قرآن کریم گرچه از الفاظ متداول در شیوه عرب استفاده کرده ولی دارای اسلوبی ویژه و خاص است. قرآن از نظر هماهنگی میان حروف و کلمات و پیوستگی و ترکیب آن ها در عبارت‏ ها و نظم و سبک ویژه ‏اش معجزه است. تأثیر بیان قرآن حتّی برای مشرکین مسئله ‏ای غیر قابل انکار بوده و همین امر سبب اقدام به معارضه با قرآن می ‏شده که با ناکامی شدید همراه بوده‌است.

برای کشف ظرافت ‏ها و نکات پنهان آیات باید نسبت به اسلوب خاص آن آگاهی پیدا کرد تا بتوان به حوزه شگفتی‏ های آیات وارد شد و به ترجمة دقیق و تفسیر صحیح آیات دست یافت.

اصول حاکم بر اسلوب قرآن، قابل فهم بودن، الهی بودن، جاودانگی و عربیت آن است. این اسلوب دارای ویژگی‏ هایی است از جمله لحن و آهنگ مخصوص، انتقال از موضوعی به موضوع دیگر به نحوی که مطالب متعدّد و منسجم در هر سوره ملاحظه می ‏شود، در هم آمیختگی مباحث عقلی و احساسی، جمع میان اجمال و بیان جمع، استفاده از الفاظ مأنوس و آشنا و شورافکنی در مخاطبان استفاده نموده با ترغیب‏ ها و تهدیدهایش.

خداوند متعال در قالب کلمات ساده و روان و مثال‏ های فراوان، نکات عمیق و دقیقی را در تفهیم معارف دین برای دست‏یابی خردورزان بیان نموده و راهی برای تفکّر معرّفی نموده‌است.

این تحقیق به لحاظ روش توصیفی و از جهت بررسی مدارک و اسناد، کتابخانه ‏ای و از جنبه موضوع، دینی و وحیانی است.

---------------------------------------------------------------------

*فهیمه اعدادی خراسانی: عضو هیأت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

نگرش روشمند بر فهم قرآن مجید و نگاهی به عامل‌ها و زمینه‌های شناخت آن، ما را در درک متن قرآنی کمکی شایان می‌کند، قرآن از فراسوی عالم طبیعت آمده و در بردارنده نوامیس لا یتخلّف الهی در تکامل انسان بوده و تلاش و سعیش، هدایت و سعادت انسان است. بنابراین روشمندی یک ضرورت است زیرا وجوه بسیاری در کتاب الهی است که صورت نمادین و سمبلیک دارد. بدین روی پیش‌فرض‌های شخصی نباید در آن دخالت یابد تا در نتیجه، انذار و تبشیر رخ دهد و فلاح و رستگاری بر آید. در واقع فهم یک متن، درک منظور و هدف گویندة کلمات آن متن است، نه تحمیل دانسته‌های خود بر آن. از این رو روش‌ها و ضابطه‌‌های حاکم بر فهم قرآن در چند مقوله رخ می‌نماید:

عقل، ضابطه‌ای بنیادین است و همین، دلیل حجیّت آن در فهم است. آن هم عقل کلّی که نوری قدسی است و از شریعه حکمت الهی به بشر ارزانی شده. از این رو سهم آن، عمده و فرازمند است. این عقل قادر است مصادیق و آهنگ سخن و کلام الهی را درک نموده و فروع و امور جزئیه را تحت امور کلّیه کشف و استخراج نماید و نیز می‌تواند وضعیت و ماهیت محتوای وحیانی را ادراک نماید و عقلانیت محتوا و برنامة کلّی را اقتباس نماید.

عامل و ضابطه دیگر، زبان ایمان است که مؤمنان با ایمانشان، به فهم متن الهی هدایت می‌گردند. زبان ایمان، نمادین و رمز آلود است. از این رو باید آن را بر دل تاباند و نورش را در قلب‌ها روشن نمود.

عامل دیگر فهم قرآن، سیاق است. سیاق قرآن، هدایتی و ربّانی است و برای اهل تقوا موجب فلاح و رستگاری.

پیشرفت‌های علمی، عامل دیگر در فهم قرآن و بر ملا شدن حقایق آن در گستره زمان است. زیرا نمودهایی همچون گسترش کیهانی، مدارهای آسمان، جاذبة عمومی و... حقایق نهفته و موجود در قرآن را بر ملا و ظاهر می‌نماید و فهم آن را میسّر می‌سازد.

عامل دیگر، زمان است؛ زمان عنصری مهم است. بسیاری از حقایق که تا دیروز فهم نگردیده بود، امروز به برکت زمان و تحوّلات آن به درک بشری وارد می‌گردد.

سنّت اوصیایی، عامل دیگر فهم است. زیرا اوصیا، خود منشأ فیض ربّانی‌اند و فیوضات را به حسّ آدمیان منتقل می‌کنند.

سلامت فطرت نیز عاملی سترگ در فهم حقایق است و نیز بهره‌گیری از آیات دیگر، که به کمک آیه‌ای، آیه دیگر را فهم نماییم.

---------------------------------------------------------------------

*علی اکبر نوایی: عضو هیأت علمی نشریه اندیشه حوزه.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

برخی از مستشرقان به ترجمه و تاریخ قرآن و روش‌های تفسیری آن توجّه نشان داده و شبهات و اشکالات بسیاری به قرآن وارد کرده‌اند که دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنّی همّت گماشته و به پاسخ آن پرداخته‌اند. از جمله آن‌ها کتاب نقد الخطاب استشراقی دکتر ساسی می‌باشد که نسبت به آثار قبل خود از شمول بیشتری برخوردار است هرچند اشکالاتی نیز دارد. از جمله شبهه‌هایی که این کتاب نقد کرده بشری بودن قرآن و تأثیر پذیری آن از فرهنگ جاهلیت، اشعار امیّة بن ابوصلت، ادیان حنیف، یهود و مسیحیت است. وی با استفاده از کتب تاریخی و موارد تفسیری به ردّ شبهه می‌پردازد امّا به آیات قرآن استناد نمی‌کند. وی مصاحبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ورقة بن نوفل و بحیرا و سایر راهبان ساکن در مسیر کاروان‌ها را به دلیل نداشتن سند تاریخی معتبر و تأثیر اشعار امیّة بن ابوصلت را بر قرآن به دلیل تأخّرش از ظهور اسلام نفی می‌کند. به اعتقاد او حنفای زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دلایل اختلاف دیدگاه‌های تفسیری، از دین ابراهیم خلیل علیه السلام بیگانه بودند. او فرهنگ جاهلی و ادیان شبه جزیره عربستان را در برابر احکام پیشرفته و گسترده قرآن ناچیزتر از آن می‌داند که بر قرآن تأثیر گذاشته باشند.

---------------------------------------------------------------------

*مائده رضایی: طلبه سطح چهار مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

عبدالله‌بن مسعود از محدّثان و مفسّران قرآن کریم در صدر اسلام و از اصحاب نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. در جریان توحید مصاحف در زمان عثمان سخن از نسخه‌ای از قرآن با عنوان «مصحف‌ابن مسعود» به میان آمده که در نقل‌های تاریخی ثبت نشدن معوذتین، اختلاف قرائات و اضافات تفسیری این مصحف، مسائلی قابل تامّلند. البته تناقضی که در گزارش‌های تاریخی در مورد سابقه درخشان و طولانی او در ملازمت با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فراگیری و حفظ و مرور قرآن نزد ایشان وجود دارد در صحّت این توصیفات از مصحف عبدالله‌بن مسعود تردید ایجاد می‌کند.

در آثار امامیه ‌ابن مسعود همواره به عنوان یکی از بزرگان صحابه مورد احترام بوده؛ امّا در باب وثاقت او اختلاف نظر است. گرچه در سلب وثاقت وی، برخی بزرگان امامیه به روایت منقول از «فضل‌بن شاذان» استناد کرده‌اند؛ امّا برخی معاصرین با تأکید بر دوستی او با خاندان رسالت، وی را مدافع مقام ولایت و از شیعیان خاصّ اهل بیت علیهم السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانسته‌اند و هیچ شکی در فضل و ایمان او روا نمی‌دانند.

---------------------------------------------------------------------

* مریم راشد: طلبه سطح سه و مدرس مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چكيده

تفاوت برداشت‌ها از یک آيه و نوع پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي قرآني، در موارد بسياری متأثّر از تفاوت نظر مفسّران در اصول پذيرفته‌شده (= مباني) و قواعد مورد قبول است. در اين نوشتار، پس از ذكر بخشي از مباني و قواعد تفسيري، سه مورد از آن‌ها – كه اهمّيّت ويژه‌اي دارند- بررسي می‌شود و نمونه‌هايي براي آن ارائه می‌گردد؛ نخست حجّيت ظواهر قرآن و تقدّم نص بر ظاهر، كه براساس آن، مفسّر به ظواهر قرآن ملتزم بوده در عين حال، نصّ قرآني را بر ظاهر آن- در موارد توهّم تعارض- مقدّم مي‌دارد. دوم استعمال لفظ در بيش از يك معنا، كه نظرية برگزيده، جواز و كاربرد آن در تفسير است و سوم نقش شأن نزول در فهم آيه كه خود مبتني بر اثبات صحّت شأن نزول است. براي اين منظور، مفسّر بايستي بيشتر به ارزيابي محتوايي شأن نزول‌ها بپردازد؛ چه سند غالب شأن نزول‌ها از صحّت و اعتبار برخوردار نیستند.

---------------------------------------------------------------------

*جواد ایروانی: دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

تحقیق حاضر، با عنوان روش های تفسیری اهل بیت علیهم السلام، در صدد بررسی سه روش اصلی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن، یعنی روش تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با سنّت و قرآن با عقل برهانی می باشد.

آن‌چه ضرورت طرح چنین مباحثی را روشن می‌سازد توجّه به دو امر اساسیِ ضرورت تفسیر قرآن از یک سو و تمسّک به حبل الهی اهل بیت علیهم السلام از سوی دیگر می باشد.

روش تفسیر قرآن با قرآن، به معنای تبیین معنای آیات به وسیله آیات دیگر است. روش تفسیر قرآن با سنّت معصومین علیهم السلام، نیز تفسیر قرآن بر اساس بیانات، عملکرد و تأییدات ایشان می باشد. روش تفسیر قرآن با عقل برهانی هم شیوه‌ای است که در آن از اصول و براهین مسلّم عقلی در تبیین آیات استفاده می شود.

اثبات، تبیین و ذکر نکاتی ذیل هر یک از سه روش مذکور، رسالت این نوشتار خواهد بود.

---------------------------------------------------------------------

*سیده فرشته مظفری: طلبه سطح سه مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

روش تفسیری قرآن به قرآن یکی از پر‌سابقه‌ترین روش‌های تفسیری است که براساس آن در تفسیر آیات از سایر آیات مشابه که موضوع و محتوای آن‌ها یکسان یا نزدیک به هم است، کمک گرفته می‌شود و به تبع آن سخن از استقلال قرآن یا انحصار آن در تفسیر به میان می‌آید و نقش سایر منابع هم چون «سنّت» کم رنگ می‌شود.

از آن‌جا که علّامه طباطبایی(ره) در عرصه‌ تفسیر قرآن به قرآن پیشگام بوده، به نظر می‌رسد شناخت دیدگاه ایشان بتواند به روشن شدن ابعاد این روش تفسیری کمک کند.

برخی بر این باورند که علّامه در روش تفسیری‌اش دیدگاه «قرآن محوری و سنّت مداری» را برگزیده است، امّا باید گفت که در واقع علّامه در المیزان به طور مستقیم و غیر‌مستقیم از روایات بهره‌های فراوانی برده‌ و در مواردی به صراحت بیان می‌کند که تفسیر قرآن به قرآن نیازمند «سنّت» است. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد تبیین صحیح این روش و روش ساختن ابعاد آن است.

---------------------------------------------------------------------

*فاطمه فتحی: طلبه سطح سه مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

دی ان ان