X

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

در جهان امروز، با پیشرفت علوم و فنون در زمینه‌های مختلف، مادی‌گرایی فزاینده انسان‌ها و در مقابل، کم‌رنگ شدن جلوه‌های معنوی و فراوانی چالش‌های تربیتی و اخلاقی در جوامع بشری، توجهی ویژه و بنیادین به علوم و مباحث تربیتی لازم به نظر می‌رسد. در این راستا با توجه به غنای مکتب اسلام در زمینه تربیتی، مطالعه و بررسی احادیث معصومین علیهم السلام ­­به عنوان انسان‌های کامل و دریافت آموزه‌ها و اصول تربیتی و نهادینه‌سازی آن‌ها در افراد می‌تواند بسیار مفید و راه‌گشا باشد.

مطالعه حاضر می‌کوشد برخی اصول تربیتی را در کلام امام حسین علیه السلام­ با محوریت اخلاق اسلامی، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای به ویژه کتب روایی، مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد.

امام حسین علیه السلام­­ به عنوان اسوه اخلاق و تربیت، آینه تمام‌نمای زهد، آزادگی، صبر و مدارا، عزت‌مندی، صله رحم، بخشندگی و کمک به افراد نیازمند، عدم تحمیل رأی و خودکامگی بوده‌اند و با گفتار و رفتار خود، شیعیان و انسان‌های آزاده را به رعایت این اصول و پایبندی به آن‌ها سفارش می‌نمودند.

­---------------------------------------------------------------------

* اعظم رحمت‌‌آبادی: مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس­­­ علیها السلام­­ مشهد.

** فاطمه رضاپور: طلبه سطح دو مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس ­علیها السلام­ مشهد (نویسنده مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

پیشرفت علمی و صنعتی در عصر فعلی برای انسان درگیر توسعه، دستاوردها و پیامدهای مثبت و منفی زیادی داشته است. مدرنیته آسایش و راحتی و سرعت تسلط بر طبیعت را برای انسان به ارمغان آورد. اما از اقتضائات دنیای صنعتی، غفلت از ساحت روحانی انسان و نیازهای معنوی وی بود که او را با بحران و فقدان آرامش مواجه نمود. یافته‌های علمی و تجربی در لباس موفقیت و معنویت بار دیگر انسان را به این باور نزدیک کرد که نیروی عظیم طبیعت و کشف آن از درون انسان می‌تواند وی را به ساحل نجات برساند. تجربه‌گرایی، خردگرایی مبتنی بر تفکر اومانیستی و سکولاریته انسان را معطوف به ده‌ها مکتب تجربی و عقلانی کرد که هر کدام با تکیه بر یافته‌های نوین علمی ادعای رهایی بشر از بن‌بست‌های فکری و اجتماعی را دارند؛ یکی از این موارد، متد ترجیحات فکری ندهرمان است که با ارائه ­الگوی چهار بعدی مغز نوید تغییر و تحول در زندگی را می‌دهد، این مقاله با بررسی کلی و انسان‌شناسانه این مسأله، زیرساخت نظری این مقوله را به چالش می‌کشاند و با بیان آسیب‌هایی از قبیل: عرفی‌گرایی، عدم ثبات، حاکمیت خردگرایی و اصالت انسان، بار دیگر نسل جوان را به غنای آموزه‌های اسلام و دین توجه می‌دهد.

­---------------------------------------------------------------------

* ­زهرا طهرانیان: فارغ التحصیل سطح سه و طلبة درس خارج، معاون پژوهش طلاب غیرایرانی و عضو هیأت علمی مؤسسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام ­مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

ضرورت تفسیر قرآن و تمسک به اهل بیت­­ علیهم ­السلام در اخذ معارف دین و فقدان اثری درباره ­استخراج روش‌های تفسیری از روایات امام هادی علیه السلام نگارش چنین موضوعی را ایجاب نموده است.

این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از منابع تفسیری، حدیثی و کتب روش‌های تفسیری انجام گرفته است. روش‌های تفسیری امام هادی علیه السلام عبارتند از: نقلی (قرآن به قرآن، روایی) و روش اجتهادی (عقلي و ادبي).

روش تأویل و روش جری و تطبیق در تفسیر آیات اعتقادی و فقهی و اخلاقی پدیدار گشته است.

­---------------------------------------------------------------------

* ­مائده رضایی: طلبه درس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام ­­مشهد.

** ملیحه فردی­: طلبه ­سطح سه مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد (نویسنده مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

فرقه آقاخانی از انشعابات شیعیان اسماعیلیه است که در حال حاضر فعالیت‌های اقتصادی فراوانی در کشورهای جهان از جمله پاکستان دارد. شیعیان اثنی عشری پاکستان نیز تعاملات اقتصادی زیادی با آنان در زمینه‌های مختلف دارند؛ بنابراین ضرورت اقتضاء می‌‌کندکه محدوده فقهی این تعاملات تبیین شود. از این رو نوشتار حاضر با استفاده از منابع مختلف به معرفی فعالیت‌های اقتصادی این فرقه پرداخته و بعد از تبیین موضوع، حکم فقهی آن را مورد بررسی قرار داده است. حاصل تحقیق حکم اولیه در تعامل با فرقه آقاخانی جواز است به دلیل عمومات ادله فقهی که در زمینه معاملات با فرق دیگر شیعه و اهل سنت و کافران وارد شده است. اما اگر ارتباطات این فرقه با دشمنان اسلام سبب ترویج فرهنگ و سلطه دشمن شود؛ قاعده نفی سبیل و استقلال مسلمانان در امور اقتصادی، حاکم بر این روابط است. از سوی دیگر اگر به عنوان اعوان ظلمه محرز شود در این صورت ارتباط و تعاملات شیعیان اعم از اقتصادی و... با این فرقه باعث تقویت و کمک به ظالمین و دشمنان اسلام قرار‌گرفته و از باب حکم ثانویه مورد اشکال است.

­---------------------------------------------------------------------

* فاطمه زند اقطاعی: فارغ التحصیل سطح سه مؤسسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد و مدرس جامعة المصطفی العالمیة.

** عقیله زهرا­: طلبه دوره کارشناسی جامعة المصطفی العالمیة (نویسند‌ه مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

موضوع مقاله حاضر بررسی ارتباط طراحی صحیح محلات شهری و میزان معنویت ساکنین می‌باشد. با توجه به کم‌رنگ شدن میزان پایبندی برخی افراد به موازین شرعی در سطح شهر و از سوی دیگر اثرات مستقیم کالبد شهر در نحوه رفتار افراد، برآنیم که در راستای طراحی محلات شهری که کوچک‌ترین جزء تقسیمات مدنی، بعد از واحد همسایگی هستند، الگویی مبتنی بر مبانی اسلام ارائه دهیم، که مانند خود این شریعت فرازمانی و مکانی بوده و با ایجاد بستری مناسب در هر محله، نهایتاً به اصلاح رفتار کلیه شهروندان منجر شود. بدین ترتیب که فضای هر محله الهام بخش یاد خداوند بوده و تفکر «عالم محضر اوست» را زنده کند.

به منظور ارائه این الگو به صورت همه جانبه، محله را در بخش‌های مختلفی در نظر گرفته و ایده‌های طراحی خود را در هر قسمت ارائه نموده‌ایم. این تقسیم بندی عبارت است از: محدوده محله، مرکز آن، کاربری‌ها، شبکه معابر، نحوه جرم‌گذاری (به لحاظ سطح اشغال، تراکم، اندازه، جهت تقسیمات بلوک و...) و زیباسازی (از نظر مصالح بافت، رنگ‌ها، جداره‌ها، تابلوها و...).

­---------------------------------------------------------------------

اعظم رحمت‌آبادی: مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

** زهرا پوراحمد: طلبه سطح دو مؤسسه علمی- تحقیق مکتب نرجس ­علیها السلام مشهد (نویسنده مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

بخش پژوهش مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه 1398 با حضور استاد محمد شهبازیان[*] اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «مهدویت و جریان‌های نوپدید با تأکید بر جریان احمد الحسن» نمود.

آقای شهبازیان ابتدا کلیاتی درباره آسیب‌شناسی مسأله مهدویت و عوامل شکل‌گیری تفکرات انحرافی و روش‌های مدعیان دروغین را مطرح کردند و گفتند: برای شناخت فضای حاکم بر جریان‌های مهدویت ابتدا باید به آسیب‌شناسی درون مذهبی و برون مذهب اشاره شود.

[*]. استاد و کارشناس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و مدرس دوره‌های تربیت مربی مهدویت، کارشناس شبکه ماهواره‌ای ولایت و ثامن و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و صاحب تألیفات زیادی در زمینه مهدویت.

 

دی ان ان