X

مطالب موجود برای 'زن'

  • چکیده
  • کلیدواژه ها
  • مقالات مرتبط
  • فایل مقاله

چکیده

بر اساس تعاليم اسلامی دو رکن اساسی شکوفایی و سلامت اقتصاد خانواده، کار و تلاش و استفاده بهینه و برنامه‌ریزی‌شده از امکانات است. طبق این مبانی، مرد نان‌آور خانواده و زن مدیریت حفظ و حراست از اموال را به واسطه صرفه‌جویی و مصرف صحیح بر عهده دارد.

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مدیریت صحیح اقتصادی زن است که جز با رعایت اصول و مبانی اقتصاد اسلامی به جهت حفظ اموال و دوری جستن از آسیب‌هایی که می‌تواند سد راه باشد میسر نیست.

نتایج به‌دست‌آمده این تحقیق بدین شرح است: زن خانه‌دار برای کاستن مشکل معاش خانه بايد مصرف صحیح و بهینه از امکانات را جایگزین عادات و سنت‌های غلط مصرفی نماید. زن به عنوان همسر، مادر و مدیر برنامه‌ریز خانواده به جهت تنظیم خرید و چگونگی مصرف افراد و از طرفی مربی و فرهنگ‌ساز نسل آینده نقش بسیار مهمی در مصرف صحیح اعضا دارد. لذا برای پیشبرد این مسیر نیاز به یک الگوی دینی دارد که مایه نیل به رستگاری و سعادتمندی باشد. در همین راستا حضرت زهرا علیهاالسلام که در تمام شؤونات، الگوی حسنة زن مسلمان بوده است، در این مورد هم بهترین اسوه ساده‌زیستی و قناعت براي زنان عصر حاضر است.

­---------------------------------------------------------------------

* اعظم رحمت آبادی: مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام مشهد/ a_rahmatabady@gmail.com

** زهرا خیابانی:­ طلبه سطح دو مؤسسه علمی -تحقیقی مکتب نرجس­ علیهاالسلام ­­مشهد (نویسنده مسئول)/ zhrakhyabany5@gmail.com

  • چکیده
  • کلیدواژه ها
  • مقالات مرتبط
  • فایل مقاله

چکیده

این مقاله به تبیین و بررسی تفاوت‌های زن و مرد در خطبه 80 نهج‌البلاغه پرداخته است. اميرالمؤمنین علیه السلام اين تفاوت‌ها را در سه محور همراه با بيان فلسفه و علل آن توضيح داده است. خطبه مذکور بعد از جنگ جمل توسط حضرت علی علیه السلام ایراد شده و در آن صریحاً از نقصان ایمان، عقل و ارث زنان صحبت شده است. در تفسير اين خطبه، ميان شارحان نهج البلاغه اختلاف است. برخی در سند و صدور آن از سوی امام علیه السلام اشکال کرده‌اند، برخی نیز آن را قضیه حقیقی و مشتمل بر همه زنان دانسته‌اند و کمال‌پذیری زن را ناممکن دانسته‌اند؛ حال آنکه اتّصاف زن به «ناقص الایمان» و «ناقص العقل» بودن با تعالیم قرآن سازگاری ندارد. باید گفت مقصود اميرالمؤمنين علیه السلام نقص واقعي ايمان و عقل به طور عموم و نقص سهم الارث به طور کلي نمی‌باشد. هدف حضرت در اين خطبه بيان تفاوت‌هايي است كه زنان در انجام عبادات، شهادت در دادگاه و ارث بردن در مقایسه با مردان دارند. روش نگارش این مقاله توصیفی- تحلیلی و گردآوری آن به شیوه کتابخانه‌ای است.

---------------------------------------------------------------------

* مائده رضایی: طلبه درس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

** راضیه ناطقی: دانش‌پژوه کارشناسی‌ارشد فقه و معارف اسلامی گرایش کلام، جامعه المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول).

دی ان ان